WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r