Już po raz drugi 10 listopada w budynku wielofunkcyjnym w Owczarach „Dolina Owczar” odbyła się Wieczornica Patriotyczna. Organizacji podjęli się Dyrektor, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Owczarach oraz Koło Gospodyń Wiejskich. O godz. 17 zacnych gości – wójta gminy Zielonki Pana Bogusława Króla, przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Krawczyka, proboszcza parafii Narama Ks. Jana Jurkowskiego oraz licznie przybyłych mieszkańców Owczar przywitał dyrektor szkoły Pan Paweł Zegartowski, który przewodniczył Wieczornicy.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru Szkole w Owczarach przez jego ofiarodawcę Ks. Jana Jurkowskiego. Uświetniły ją występy artystyczne młodzieży szkolnej – uczniów klasy V i VI, przygotowane pod kierownictwem nauczycieli Pani Eweliny Paluch oraz Pana Andrzeja Niemca i Szkolnego Zespołu Artystycznego prowadzonego przez Panią Annę Krzyżak.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny pod kierownictwem Pani Agnieszki Jurkiewicz. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zjednoczyło pokolenia mieszkańców Owczar. Po części oficjalnej goście i organizatorzy w miłej atmosferze raczyli się przygotowanym poczęstunkiem.
Zapraszamy do obejrzenia reportażu fotograficznego autorstwa Pana Juliana Ślusarczyka z uroczystości zamieszczonego w galerii zdjęć:
„Wieczornica Patriotyczna 2014”

21 października 2014r klasy IV-VI wybrały się na wystawę pt „Jestem stąd. Polska wielu narodów.” Organizatorem tej ciekawej inicjatywy był ZS w Korzkwi, który w ramach współpracy zaprosił nas do zapoznania się z ekspozycją. Rolę kustoszów pełniło trzech uczniów Gimnazjum, którzy w interesujący sposób przedstawili nam tematykę mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce. Po krótkim wyjaśnieniu różnicy pomiędzy mniejszościami etnicznymi i narodowymi oraz przedstawieniu przykładów występujących na terenie naszego kraju skupiliśmy się na poznaniu trzech grup: Tatarów, Romów i Żydów. Po krótkim wykładzie naszych prowadzących odbyły się warsztaty plastyczne podczas których dzieci tworzyły plakaty. Byliśmy podzieleni na trzy grupy, każda zajmowała się zrobieniem plakatu dotyczącego innej mniejszości narodowej. Nasze spotkanie zakończył quiz wiedzy nagradzany słodkimi upominkami.
Bardzo dziękujemy ZS w Korzkwi za zaproszenie nas i umożliwienie nam zapoznania się z tą bardzo ciekawą wystawą.

14 października to już tradycyjnie w naszej szkole dzień szczególny dla pierwszoklasistów. Właśnie w tym dniu zostają uroczyście przyjęci do grona uczniowskiego. Z tej okazji nasi najmłodsi wychowankowie przygotowali pod okiem swojej wychowawczyni pani Beaty Nurek piękny program artystyczny, czym udowodnili swoją gotowość dołączenia do braci szkolnej. Po przedstawieniu odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków oraz ważny dla nich moment – pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Owczarach.
Po wystąpieniu pierwszaków pan dyrektor na swoje ręce przyjął życzenia skierowane do całego Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkoły złożone przez pana Bogusława Króla – wójta gminy Zielonki, pana Ryszarda Krawczyka – przewodniczącego Rady Gminy Zielonki oraz Radę Rodziców reprezentowaną przez przewodniczącego pana Jarosława Bińczyckiego oraz panią Magdalenę Michalik.
Po miłym akcencie składania życzeń pan dyrektor odebrał również nagrodę przyznaną przez wójta gminy Zielonki za swoja pracę na rzecz szkoły w Owczarach w poprzednim roku.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy zwięźle przypomnieli nam rolę KEN oraz złożyli najlepsze życzenia od wszystkich uczniów skierowane do nauczycieli i pracowników administracji. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości opiekun SU pani Ewelina Paluch uhonorowała pamiątkowym dyplomem Dominika Michalika za inicjatywę zorganizowania na terenie szkoły zawodów samolotowych modeli kartonowych. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach, w klasach młodszych zwyciężył Kamil Michalik, w klasach starszych Dawid Nowakowski. Obaj zwycięzcy również otrzymali pamiątkowe dyplomy.
I na tym zakończyliśmy część oficjalną uroczystości. W dalszej nieoficjalnej części odbył się krótki pokaz cyrkowy (żonglerka, gra na bębnach) oraz mini warsztaty cyrkowe dla uczniów.
Pięknym ukoronowaniem tego szczególnego dnia było przyjęcie dla pierwszoklasistów przygotowane przez wspaniałe mamy, na które zaproszenie otrzymali również wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Był piękny tort, pyszne ciasta i przede wszystkim serdeczna domowa atmosfera.
Grono Pedagogiczne bardzo serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za miłe życzenia oraz zaangażowanie w życie szkoły okazywane na co dzień, natomiast do rodziców klasy pierwszej kierujemy dodatkowe słowa podziękowania za wspaniały poczęstunek.
Zapraszamy do galerii zdjęć 

4 października 2014r w odbyło się drugie, miejmy nadzieję, że już tradycyjne ognisko integracyjne, organizowane przez Radę Rodziców.
Ognisko rozpoczęło się punktualnie o godzinie czternastej i trwało do godziny osiemnastej. Było pięknie… Cudowna pogoda - jak na zamówienie, pieczone na ruszcie i przy ognisku kiełbaski, uśmiechnięte buzie dzieci, integrujący się ze sobą rodzice, pan dyrektor oraz nauczyciele.
Podczas imprezy nie można było się nudzić. Rodzice wraz z panem dyrektorem Pawłem Zegartowskim zapewniali różnego rodzaju atrakcje dla dzieci: konkursy z nagrodami, gry i zabawy od skoków na skakance, przez zabawy z kołem hula-hop, drużynowe zawody w przeciąganiu liny czy strzelanie z łuku aż do zupełnie ekstremalnej wspinaczki, do której potrzeba było nie lada odwagi, sprawności fizycznej i sprytu. Podczas gdy starsi uczniowie zmagali się z coraz to nowymi wyzwaniami, najmłodsi uczestnicy spotkania stawiali pierwsze kroki w świecie nauk przyrodniczych, zliczając i organizując schronienie wszystkim znajdującym się w pobliżu płazom.
Na tegorocznym ognisku gościliśmy również absolwentów naszej szkoły. Wszystkim było niezwykle miło, że w obliczu nowych obowiązków, często trudnej gimnazjalnej rzeczywistości znaleźli czas, aby się z nami spotkać.
Celem tego typu spotkań jest przede wszystkim wzajemne poznanie, integracja, budowanie więzi i relacji interpersonalnych. Podczas sobotniego ogniska więzi i relacje budowali ludzie, którym przyświeca jeden wspólny cel - DOBRO DZIECI - uczniów Szkoły Podstawowej w Owczarach, w funkcjonowaniu której najważniejsza jest domowa, rodzinna atmosfera a do tego niezbędne jest właśnie poznanie i integracja. Mamy nadzieję, że cel został osiągnięty…
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym SERDECZNIE DZIĘKUJE wszystkim zaangażowanym w przygotowanie ogniska, w szczególności rodzicom - organizatorom oraz przybyłym gościom za wspólnie spędzony czas.