Szanowni Rodzice,
Samorząd Szkolny kolejny raz podejmuje się koordynacji akcji "Szlachetna Paczka" w naszej Szkole. Pomagamy razem ze stowarzyszeniem Wiosna, które stara się celowo i odpowiedzialnie wspierać ludzi realnie dotkniętych przez wszelaką biedę w wychodzeniu z dramatów życiowych .
Wszystkie informacje o rodzinie, której pomagamy oraz lista potrzeb znajdują się na tablicy Samorządu Szkolnego.
Tak jak w ubiegłym roku uczniowie zapakują paczkę w świąteczny papier. Akcja uczy nas solidarności z tymi, którzy często w sposób niezawiniony doświadczają niedostatku, choroby i braku pracy.

Zbieramy dary do 11 grudnia 2014 r.

18 listopada w Naszej Szkole odbyła się wyjątkowa lekcja historii. Młodsi i starsi uczniowie spotkali się razem by posłuchać i porozmawiać o wartości, jaką jest dla nas wszystkich życie w wolnej Ojczyźnie. Tym samym obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. Dzieci miały okazję wykazać się swoją wiedzą w konkursie dotyczącym dziejów Polski pod zaborami. Rozmawialiśmy o postawach patriotycznych w dawnej Polsce i obecnie. Wskazywaliśmy pamiątki historyczne z okresu zaborów rozsiane w naszej okolicy. Na koniec wszyscy obecni wysłuchali  recytacji wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów klas V i IV oraz wspólnie zaśpiewali pieśni patriotyczne.

Już po raz drugi 10 listopada w budynku wielofunkcyjnym w Owczarach „Dolina Owczar” odbyła się Wieczornica Patriotyczna. Organizacji podjęli się Dyrektor, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Owczarach oraz Koło Gospodyń Wiejskich. O godz. 17 zacnych gości – wójta gminy Zielonki Pana Bogusława Króla, przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Krawczyka, proboszcza parafii Narama Ks. Jana Jurkowskiego oraz licznie przybyłych mieszkańców Owczar przywitał dyrektor szkoły Pan Paweł Zegartowski, który przewodniczył Wieczornicy.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru Szkole w Owczarach przez jego ofiarodawcę Ks. Jana Jurkowskiego. Uświetniły ją występy artystyczne młodzieży szkolnej – uczniów klasy V i VI, przygotowane pod kierownictwem nauczycieli Pani Eweliny Paluch oraz Pana Andrzeja Niemca i Szkolnego Zespołu Artystycznego prowadzonego przez Panią Annę Krzyżak.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny pod kierownictwem Pani Agnieszki Jurkiewicz. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zjednoczyło pokolenia mieszkańców Owczar. Po części oficjalnej goście i organizatorzy w miłej atmosferze raczyli się przygotowanym poczęstunkiem.
Zapraszamy do obejrzenia reportażu fotograficznego autorstwa Pana Juliana Ślusarczyka z uroczystości zamieszczonego w galerii zdjęć:
„Wieczornica Patriotyczna 2014”