WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2013r,  II MIEJSCE W GMINIE W 2014r